PSYCHOTERAPIA GESTALT

Nazwa Gestalt pochodzi z języka niemieckiego i oznacza kształt, postać, całość. Psychoterapia Gestalt należy do nurtu terapii humanistycznych. Koncentruje się na kliencie. Obejmuje człowieka z jego ciałem, emocjami, myślami. Uwzględnia także więź człowieka ze środowiskiem. Jest narzędziem dającym szerokie pole do samorealizacji. Terapia Gestalt to życiowa przygoda, która pozwala klientowi na nowo odkryć swoją prawdziwą naturę. Nadrzędnym celem terapii Gestalt jest odzyskanie poczucia siebie oraz przywrócenie umiejętności cieszenia się życiem, osiągnięcie takiego stopnia zintegrowania osobowości, który umożliwia człowiekowi jego dalszy rozwój. Nauczenie klienta, jak ma poznawać siebie oraz wyposażenie go w niezbędne narzędzia, dzięki którym sam będzie mógł rozwiązywać swoje bieżące i przyszłe problemy, co sprzyja byciu kreatywnym.

Gestalt to psychoterapia opierająca się na prawdziwej relacji klienta i terapeuty. W partnerskiej współpracy z klientem terapeuta aranżuje sytuacje eksperymentalne, które pozwalają klientowi zająć się usztywnioną postawą. Terapeuta pomaga klientowi poszerzyć jego możliwości i w większym stopniu stawać się sobą. W atmosferze życzliwości i szacunku dla sposobu w jaki klient doświadcza siebie i świat, przy wsparciu i zrozumieniu terapeuty może w aktywny i bezpieczny sposób badać siebie. Wszystkie doświadczenia, te które miały miejsce w przeszłości lub te, które odnoszą się do przyszłości są uaktualniane w bieżącej sytuacji terapeutycznej w tu i teraz.