Cennik

Konsultacja psychoterapeutyczna – rozmowa służąca lepszemu zorientowaniu się w problemach klienta i wyborze najlepszej formy pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta. Obejmuje najczęściej od 1 do 3 wstępnych spotkań. Cena jednej sesji: 50 min – 200 zł

Psychoterapia długoterminowa – to proces uświadamiania i rozwiązywania osobistych i emocjonalnych problemów klienta, który jest realizowany poprzez kontakt klienta i terapeuty. Cele i ilość spotkań są ustalane w zależności od potrzeb klienta. Czas trwania psychoterapii zależy od specyfiki zgłaszanych problemów, najczęściej jest to okres od kilku miesięcy do 2-3 lat. Cena jednej sesji: 50 min – 200 zł.

Psychoterapia krótkoterminowa – skoncentrowana na celu zgłaszanym przez klienta. Terapia krótkoterminowa oparta jest na wzmacnianiu i rozwijaniu zasobów i możliwości klienta. Taka terapia trwa najczęściej od kliku spotkań do pół roku. Cena jednej sesji: 50 min – 200 zł.