Jak wygląda spotkanie?

Spotkania terapeutyczne (inaczej sesje) odbywają się w gabinecie terapeutycznym, regularnie raz w tygodniu najlepiej o stałej porze. W czasie sesji klient i terapeuta siedzą naprzeciw siebie na dwóch jednakowych fotelach, co symbolizuje równość obu osób. Spotkania terapeuty i klienta opierają się głównie na empatycznej rozmowie, w czasie której ważne staje się to, czego doświadcza klient w danej chwili w „tu i teraz”. Oprócz rozmowy, terapeuta może zaproponować klientowi doświadczenie m.in. dialog z wyobrażoną osobą, pracę ze snem, pracę z rysunkiem lub ćwiczenie skupione na technice oddychania. W podejściu Gestalt nie ma ustalonego schematu sesji. W zależności od tego jakiego rodzaju problem wnosi ze sobą klient, jaki nastrój mu w danym momencie towarzyszy, jaką ma historię życia, jaki jest jego poziom wrażliwości i otwartości, każde spotkanie może mieć inny przebieg. Ich treść wynika z bieżącej sytuacji, w jakiej znajduje się klient w czasie sesji. Terapeuta dostosowuje swoje działania do potrzeb i możliwości klienta oraz jest uważny na to, co pojawia się w danym momencie spotkania.