Psychiatra, psycholog czy psychoterapeuta?

Psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, wszystkie te określenia brzmią podobnie, czasem trudno zorientować się kto się czym zajmuje i do kogo kierować swe kroki gdy przyjdzie moment na skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Zatem warto zadać pytanie czym różnią się te zawody?

Psychiatra jest lekarzem, czyli osobą, która ukończyła studia medyczne i posiada ogólną wiedzę lekarską. W centrum zainteresowań lekarza psychiatry znajduje się diagnozowanie oraz leczenie zaburzeń i chorób psychicznych. Tylko lekarz może stosować leczenie farmakologiczne, czyli przepisywać leki.

Psycholog to specjalista o wykształceniu uniwersyteckim, zajmujący się również zjawiskami psychicznymi człowieka, ale pod nieco innym kątem. Korzystając z narzędzi badawczych takich jak testy, ankiety, kwestionariusze, psycholog może przeprowadzać diagnozę psychologiczną, zajmować się orzecznictwem oraz udzielać porad i wsparcia.

Psychoterapeuta to osoba z tytułem magistra studiów humanistycznych, która ukończyła 4-5 letnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie psychoterapeutycznym lub jest zaawansowana w takim szkoleniu. Psychoterapeuta to osoba, która przeszła własną psychoterapię, odbyła staż kliniczny oraz pracuje pod superwizją tj. konsultuje swoją pracę terapeutyczną z doświadczonym psychoterapeutą, posiadającym certyfikat superwizora.