Jak długo trwa psychoterapia?

Psychoterapia jest procesem długoterminowym. Trwa najczęściej od roku do kilku lat, w zależności od kontekstu obszaru pracy terapeutycznej, który zgłasza klient, jego struktury, granic oraz związanych z nim celach. Elementy te ustalane są wraz z terapeutą, najczęściej na pierwszym spotkaniu, przy zawieraniu kontraktu terapeutycznego.

Praca psychoterapeutyczna może mieć również charakter krótkoterminowy, skoncentrowany na rozwiązaniu określonego problemu. Wówczas terapia obejmuje okres od miesiąca do kilku miesięcy, co również określane jest w ramach kontraktu terapeutycznego.