OFERTA GABINETU

Swoją ofertę kieruję do osób, które:

 • chcą poprawić jakość swego życia
 • chcą swobodniej wyrażać własne zdanie
 • chcą żyć bardziej świadomie
 • chcą lepiej wykorzystać swój wewnętrzny potencjał, przełamując swoje ograniczenia
 • chcą lepiej radzić sobie ze stresem
 • mają trudności rodzinne, partnerskie czy wychowawcze
 • mają problemy w pracy zawodowej
 • cierpią z powodu problemów emocjonalnych (objawy nerwicowe, stany depresyjne, lęk, niepokój)
 • mają poczucie osamotnienia
 • cierpią na bezsenność, mają koszmary senne
 • określają siebie mianem osoby uzależnionej, współuzależnionej czy DDA
 • mają niskie poczucie własnej wartości lub nie wierzą w siebie

Formy świadczonej pomocy:

 • konsultacja psychoterapeutyczna
 • psychoterapia długoterminowa
 • psychoterapia krótkoterminowa
 • grupa wsparcia dla kobiet uzależnionych od miłości
 • grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym)